[English]  [Pусский]  [中文]  
 
ctt-journal > Contents CTT Vol. 3 No. 9

Contents CTT Vol. 3 No. 9

Cellular Therapy and Transplantation
ISSN 1866-8836
Volume 3, Number 9, upcoming
CTT No. 1
, CTT No. 2, CTT No. 3, CTT No. 4, CTT No. 5, CTT No. 6, CTT No. 7, CTT No. 8, CTT No. 10, CTT No. 11


4th Raisa Gorbacheva Memorial Meeting
on Hematopoietic Stem Cell Transplantation,
Saint Petersburg, Russia, September 18–20, 2010

Editorial
Boris Afanasyev and Axel R. Zander

A. – Leukemia

Strategies against relapse in AML
Thomas Büchner

Autologous stem cell transplantation (ASCT) for acute myeloid leukemia (AML): A 10-year single centre experience
Irina V. Kruchkova, Vera V. Sergeevicheva, Daria S. Baranova, Galina Yu. Ushakova, Alexander D. Kulagin, Svetlana A. Sizikova, Igor A. Lisukov, Andrey V. Gilevich, Vladimir A. Kozlov

The long-term outcome of BFM-based therapy for childhood lymphoblastic lymphoma in the Moscow region
Stanislava S. Kulikova, Sergey V. Semochkin, Dmitry V. Litvinov, Eugenia V. Inyushkina, Natalya V. Myakova, Konstantin L. Kondratchkik, Lyudmila V. Baydun, Dmitry M. Konovalov, Dmitry A. Peregudov, Larisa N. Shelehova, Elena V. Samochatova

Reduced-intensity allogeneic hematopoietic cell transplantation in patients older than 50 years
Larisa A. Kuzmina, Elena N. Parovichnikova, Irina A. Demidova, Lidia S. Lubimova, Natalia A. Petinati, Elena O. Gribanova, Valeriy G. Savchenko

A nelarabine-induced remission in a patient with relapsed refractory T-ALL followed by allogeneic bone marrow transplantation (case report)
Aleksey V. Pshonkin, Edvard R. Biyachuev, Svetlana V. Minenko, Vadim V. Ptushkin

Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) in acute leukemia: pre- and post-transplant periods at the hematology department of a city clinical hospital
Aleksey V. Pshonkin, Edvard R. Biyachuev, Svetlana V. Minenko, Vadim V. Ptushkin

A second allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for relapse of malignant disease: Outcome and predictive factors
Tapani Ruutu

Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) with reduced intensity conditioning regimens in children and adolescents with very high risk acute lymphoblastic leukemia (VHR ALL)
Elena V. Semenova, Natalia V. Stancheva, Alexander L. Alyanskiy, Natalia E. Ivanova, Elena V. Babenko, Sergey N. Bondarenko, Sergey N. Shiryev, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

Current treatment of mature B-NHL/ALL in children and adolescents in regional pediatric clinics of the Russian Federation
Larisa N. Shelikhova, Natalia V. Myakova, Alexey A. Maschan, Elena V. Samochatova

The case of blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm in a 51-year-old woman without cytogenetic abnormalities
Konstantin Yu. Slobodnyuk, Vasily A. Shuvaev, Ekaterina B. Rusanova, Margarita V. Gorchakova, Antonina V. Kurtova, Denis V. Cherednichenko, Yekaterina E. Zueva

Determination of BCR-ABL elevation level that corresponds to mutation detection in chronic myeloid leukemia (CML) patients treated with tyrosine kinase inhibitors
Grigory A. Tsaur, Anna S. Ivanova, Yulia A. Yakovleva, Tatyana O. Riger, Olga M. Plekhanova, Alexander M. Popov, Andrey V. Misyurin, Marina V. Suchkova, Leonid I. Saveliev, Larisa G. Fechina

Relapses of acute lymphoblastic leukemia in children
Elena A. Vaskina, Tamara P. Zagoskina, Olga M. Tselousova, Elena V. Danilova

TP53 gene point mutation detection using sequencing techniques in acute and chronic leukemia patients
Alexander V. Vinogradov, Alexey V. Rezaikin, Alexander G. Sergeev

B. – Lymphoproliferated diseases (Lymphoma, Myeloma)

The dynamics of immunoregulatory T cells in peripheral blood and bone marrow in patients with chronic lymphocytic leukemia
Olga V. Akinfieva, Ludmila N. Bubnova, Stanislav S. Bessmeltsev

High-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation for multiple myeloma
Elena I. Darskaya, Igor A. Lisukov, Eleonora I. Podoltseva, Irina V. Kruchkova, Elena V. Babenko, Maria A. Estrina,  Boris V. Afanasyev

P-glycoprotein functional activity in healthy Caucasians and patients with non-Hodgkin’s lymphoma
Olga B. Goreva, Elena V. Vorontsova, Alevtina Y. Grishanova, Oleg V. Mukhin, Natalya P. Domnikova, Vyacheslav V. Lyakhovich

The use of radiation therapy for patients with malignant lymphoma after high-dose chemotherapy and hematopoietic stem cell transplantation (HSCT)
Nikolay V. Ilyin, Ekaterina N. Nikolaeva, Julia N. Vinogradova, Natalia B. Mikhailova, Boris V. Afanasyev, Anna V. Kritskaya

THematopoietic stem cell transplantation (HSCT) in the treatment of Hodgkin’s lymphoma (HL) patients: Experience in the Sverdlovsk region
Tatiana S. Konstantinova, Elena V. Chepuryaeva, Yulia V. Sveshnikova, Yulia S. Kitaeva, Vladimir A. Shalaev, Aleksandr F. Tomilov, Irina V. Krylova, Leonid N. Sharov, Galina A. Kopylova, Natalya V. Vinogradova

Successful autologous hematopoietic stem cell transplantation as second line treatment for plasma cell leukemia
Natalia A. Kotova, Anna V. Klimovich, Vladimir N. Vavilov, Nina E. Osipova, Elena G. Egorova, Irina A. Samorodova, Vsevolod G. Potapenko, Elena Y. Darskaya, Boris V. Afanasyev, Nadejda V. Medvedeva

The prognostic value of pretransplantation positron emission tomography in lymphoma patients
Natalia B. Mikhaylova, Sergey E. Korolev, Mariya S. Tlostanova, Alexander A. Pugachev, Yuliya N. Vinogradova, Nikolay V. Ilyin, Boris V. Afanasyev

Immunological monitoring in patients with lymphoproliferative disorders after autologous hematopoietic stem cell transplantation
Andrey V. Novitsky, Vladimir Y. Nikitin, Dmitriy А. Gornostayev, Аndrey М. Ivanov

Heparanase promotes the aggressive phenotype of myeloma tumors and is a novel target for myeloma therapy
Ralph D. Sanderson, Yang Yang, Anurag Purushothaman, Joseph P. Ritchie, Vishnu C. Ramani

The effectiveness of second high dose melphalan with autologous stem cell support in relapsed myeloma patients
Jon-Magnus Tangen

Survival of patients with non-Hodgkin's lymphomas and changes in Arg72Pro gene p53
Еlena N. Voropaeva, Тatiana I. Pospelova, Мichail I. Voevoda, Оlga V. Beresina

Rituximab therapy of chronic lymphocytic leukemia patients in remission
Tamara P. Zagoskina, Olga V. Malykh, Ekaterina N. Zotina, Irina V. Grishina

Monoclonal anti-CD52 antibody treatment in chronic lymphocytic leukemia patients that are refractory to fludarabine-containing chemotherapy regimens
Tamara P. Zagoskina, Ekaterina N. Zotina, Irina V. Grishina, Valentina I. Demyanova

C. – Aplastic anemia and autoimmune diseases

Myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia (MDS/AML) in long-term survivors of aplastic anemia
Irina K. Golubovskaya, Abdulbasir A. Ganapiev, Alexander D. Kulagin, Sergey N. Bondarenko, Natalia V. Stancheva, Vladimir N. Vavilov, Igor A. Lisukov, Boris V. Afanasyev

Treatment of acquired aplastic anemia in children
Seiji Kojima

Bone marrow transplantation and immunosuppressive therapy for acquired aplastic anemia: A 15-year two-center experience
Alexander D. Kulagin, Abdulbasir A. Ganapiev, Irina K. Golubovskaya, Irina V. Kruchkova, Natalia V. Stancheva, Sergey N. Bondarenko, Vladimir N. Vavilov, Igor A. Lisukov, Boris V. Afanasyev

Long-term outcomes of autologous stem sell transplantation in severe refractory systemic lupus erythematosus
Igor A. Lisukov, Vera V. Sergeevicheva, Svetlana A. Sizikova, Alexander D. Kulagin, Irina V. Kruchkova, Andrey V. Gilevich, Alexey E. Sizikov, Lyudmila P. Konenkova, Elena R. Chernykh, Vladimir S. Kozhevnikov, Tatyana N. Sentyakova, Alexander A. Demin, Boris V. Afanasyev, Vladimir A. Kozlov

Current aplastic anaemia guidelines and unresolved problems (see Keynote)
Judith Marsh

Mesenchymal stem cell transplantation as a new treatment strategy in patents with multiple sclerosis and amyotrophic lateral sclerosis: a five year experience
Miroslav M. Odinak, Gennadiy N. Bisaga, Andrey V. Novitsky, Vadim V. Tyrenko, Dmitriy G. Polyntsev, Petr V. Krugliakov, Alexander B. Smolyaninov

Risk assessment of high-dose immunosuppressive therapy (HDIT) with hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) in patients with multiple sclerosis (MS): A 10-year single center experience
Nina E. Osipova, Denis T. Muhamedzhanov, Vladimir N. Vavilov, Elena V. Babenko, Maria A. Estrina, Elena I. Darskaya, Boris V. Afanasyev

D. – Myelodysplastic syndrome

Allogeneic hemаtоpoietic stem cell transplantation with reduced-intensity conditioning in patients with myelodysplastic syndrome
Yulia V. Rudnitskaya, Elena V. Morozova, Yuriy R. Zalyalov, Vladimir A. Kostorov, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

E. – Inherited diseases

Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation with reduced intensity conditioning in children with inherited diseases: a single centre experience
Natalia V. Stancheva, Elena V. Semenova, Natalia I. Zubarovskaya, Yulia G. Vasilieva, Anastasia S. Borovcova, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

F. – Solid tumors

Treatment results of children with osteogenic sarcoma according to protocols PE-COSS, COSS-96 and COSS-EURAM0S 1
Margarita B. Belogurova, Galina G. Radulesku, Tatiana D. Victorovich, Emilia D. Chavpezova, Ludmila I. Shats, Vajcheslav B. Silkov, Anna S. Haritonova, Julia V. Dinikina

Evaluation of tyrosine hydroxilase (TH), GD2 and ELAVL4 expression detection for bone marrow (BM) involvement in neuroblastoma (NB) patients
Alexander E. Druy, Grigory A. Tsaur, Alexander M. Popov, Egor V. Shorikov, Leonid I. Saveliev, Larisa G. Fechina

High-dose chemotherapy and autologous stem-cell transplantation in children with Ewing’s Sarcoma/PNET
Ilya V. Kazantsev, Tatjana V. Youhta, Elena V. Morozova, Svetlana A. Safonova, Yury A. Punanov, Lyudmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

High dose chemotherapy with PBSC support in pediatric brain tumor patients
George L. Mentkevich, Igor S. Dolgopolov, Michail S. Laskov, Maksim Y. Yankelevich, Sergei K. Gorelushev, Boris V. Cholodov, Ekaterina M. Tarasova

Positron emission tomography (PET) for the evaluation of pediatric brain tumors
Ludmila I. Shats, Galina G. Radulesku, Tatiana D. Victorovich, Emilia D. Chavpezova, Anna S. Haritonova, Julia V. Dinikina, Margarita B. Belogurova

G. – Minimal residual disease

Early blast reduction parameters predict the minimal residual disease status (MRD) at the end of ALL-MB 2008 protocol remission induction
Alexander M. Popov, Grigory A. Tsaur, Tatiana Yu. Verzhbitskaya, Olga V. Streneva, Olga P. Khlebnikova, Alexander G. Solodovnikov, Egor V. Shorikov, Leonid I. Saveliev, Larisa G. Fechina

Minimal residual disease evaluation in patients with acute lymphoblastic leukemia
Evgeniy G. Shumilov, Alexandra A. Sipol, Elena V. Babenko, Elena V. Semenova, Boris V. Afanasyev

H. – Graft-versus-Host Disease

The probability of acute graft-versus-host disease depending on the group of patients with ABO- incompatibility after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Maria A. Estrina, Evgenia A. Kochina, Natalia E. Ivanova, Aleksandr L. Alyansky, Abdulbasir A. Ganapiev, Boris V. Afanasyev

Biomarkers of acute GVHD
James L.M. Ferrara

Quantitative calprotectin: a new potentially valuable biomarker of gastro-intestinal graft-versus-host disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Oleg V. Goloschapov, Vladimir N. Vavilov, Ruslana V. Klementjeva, Natalia V. Stancheva, Yulia G. Vasilieva, Sergej N. Bondarenko, Igor N. Zubarovskiy, Boris V. Afanasyev

Extracorporeal photopheresis for treatment of graft-versus-host disease
Hildegard T. Greinix, Zoya Kuzmina, Nina Worel, Roman Weigl, Robert Knobler

No significant difference in overall survival between patients with overlap syndrome and classic cGVHD: Prospective classification of chronic graft-versus-host disease (cGVHD) according to the new National Institutes of Health (NIH) consensus criteria
Zoya Kuzmina, Sandra Eder, Alexandra Böhm, Laurenz Vormittag, Peter Kalhs, Ventzislav Petkov, Georg Stary, Johannes Nepp, Hildegard T. Greinix

Significant differences in B-cell subpopulations and dysgammaglobulinemia characterize patients with chronic graft-versus-host disease
Zoya Kuzmina, Hildegard T. Greinix, Roman Weigl, Ulrike Körmöczi, Arno Rottal, Sandra Eder, Winfried F. Pickl

Immature autoreactive B cells may predict treatment response in chronic graft-versus-host disease (cGVHD)
Zoya Kuzmina, Roman Weigl, Ulrike Körmöczi, Arno Rottal, Christoph Zielinski, Robert Knobler, Winfried Pickl, Hildegard Greinix

The effect of mesenchymal stem cell (MSC) transplantation in the treatment of steroid-resistant GVHD in pediatric patients
Nina V. Minakovskaya, Yanina I. Isaikina, Natalia P. Kirsanova, Olga V. Aleinikova

The use of extracorporeal photochemotherapy (ECP) for the treatment of chronic and acute GvHD. Experience of centre CIC 725 EBMT
Alexander A. Pugachev, Murad O. Yagmurov, Maria A. Estrina, Abdulbasyr A. Ganapiev, Boris V. Afanasyev

I. – Immunoadaptive therapy

Frontiers of cellular therapy in childhood cancer: overcoming tumor escape by selective alloreactive T cells
Stefan Burdach, Uwe Thiel, Günther H.S. Richter

Natural killer cell alloreactivity in allogeneic hematopoietic stem cell transplantations for children
Tatyana V. Shman, Katsiaryna P. Vashkevich, Alexandr A. Migas, Valery P. Savitski, Yuliya E. Mareika, Nina V. Minakovskaya

The role of donor lymphocyte infusions (DLI) following allogeneic stem cell transplantation (allo-HSCT) in patients with acute leukemia
Olga A. Slesarchuk, Elena V. Semenova, Elena V. Babenko, Maria A. Estrina, Ilya V. Kazantsev, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

J. – Haploidentical stem cell transplantation

Haploidentical stem cell transplantation in children with advanced malignancies
Igor S. Dolgopolov, Natalia N. Subbotina, Roman I. Pimenov, Vasiliy K. Boyarshinov, George L. Mentkevich

The efficacy of haplo-HSCT in high-risk hematologically malignant patients. A single centre experience.
Olesya V. Paina, Elena V. Babenko, Alla A. Golovacheva, Alexander L. Alyanskiy, Natalia E. Ivanova, Natalia V. Stancheva, Elena V. Semenova, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

K. – Hematopoietic and mesenchymal stem cell sources

Preparation of mesenchymal stem cells for transplantation: cultivation and quality control
Alexandra A. Aizenstadt, Alexandrina S. Khrupina, Irina L. Trofimova, Alexander B. Smolyaninov

The role of Flt-3 in the enrichment of an AC133-positive cell population by hemopoietic progenitor cells in vitro
Nadiya M. Bilko, Svitlana V. Vasylovska, Denys I. Bilko, Iryna Z. Borbulyak, Alex A. Barash

A study of cord blood samples’ colony-forming activity
Viktor V. Golovastov, Stanislav E. Volchkov, Andrey N. Toropovskiy, Larisa M. Trusova, Olga V. Tymina

Postnatal diagnostics for genetic diseases
Elena A. Kotelevskaya, Svetlana A. Smirnova, Ivan A. Pirogkov, Alexander B. Smolyaninov

Platelet lysate as an alternative growth factor source for in vitro expansion of mesenchymal stem cells
Kirill V. Lepik, Olga V. Burdanova, Ildar M. Barkhatov, Boris V. Afanasyev

The telomere length of cord blood cells as an additional characteristic of transplant quality
Polina Yu. Novikova, Olga V. Supilnikova, Svetlana Yu. Novikova, Alexandrina S. Khrupina, Dmitrii A. Ivolgin, Natalia V. Smirnova, Alexander B. Smolyaninov

Biological properties of human bone marrow mesenchymal stem cells (MSCs) during ex vivo expansion for clinical use
Elena Yu. Osipova, Tatiana V. Shamanskaya, Bazarma B. Purbueva, Sergey A. Roumiantsev, Andrey Yu. Yustugov

Experimental research: cellular therapy with adipose derived mesenchymal stem cells for fatty fabric osteoarthritis in large animals
Natalia V. Smirnova, Polina Yu. Novikova, Alexander B. Smolyaninov

The results of analysis for infectious agent markers in cord blood samples intended for the public register using IFA and PCR
Olga V. Supilnikova, Irina I. Maslenikova, Dmitrii A. Ivolgin, Alexander B. Smolyaninov

The introduction of quality indicators into the workflow of public cord blood banks in the Russian Federation
Olga V. Tyumina, Stanislav E. Volchkov, Pavel V. Boriskin, Larisa M. Trusova, Andrey N. Toropovskiy

Defining the best source of human multipotential mesenchymal stromal cells (MSC)
Stanislav E. Volchkov, Pavel V. Boriskin, Larisa M. Trusova, Andrey N. Toropovskiy, Olga V. Tyumina

Molecular-genetic SSP HLA-typing of samples of cord blood for the public register of cord blood donors
Olga Ya. Volkova, Elena A. Kotelevskaya, Alexandrina S. Khrupina, Andrei V. Novitskyi, Alexander B. Smolyaninov

L. – Complications in hematology and BMT (infections, haemostasis abnormalities, fertility)

Hemorrhagic cystitis after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in children and adolescents
Sergey A. Andreev, Vladimir N. Vavilov, Oleg V. Goloschapov, Andrey V. Kozlov, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

Quality of life in patients in prolonged remission from Hodgkin’s lymphoma (HL)
Evgeniya G. Arshanskaya, Sergey V. Semochkin, Vadim V. Ptushkin, Alexander G. Rumiantsev

Bacterial infections in children after stem cell transplantation
Marija Yu. Averjanova, Vladimir N. Vavilov, Ludmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

Options for preserving reproductive function in patients with Hodgkin’s lymphoma receiving dose-intensive chemotherapy
Edward R. Biyachuev, Aleksey V. Pshonkin, Svetlana V. Minenko, Vadim V. Ptushkin

Should the levels of macro and micronutrients be routinely tested after hematopoietic stem cell transplantation?
Maxim A. Kucher, Abdulbasir A. Ganapiev, Arnold F. Dolgodvorov, Irina A. Gorbacheva, Boris V. Afanasyev

Exercise intervention in pediatric patients receiving high-dose chemotherapy with autologous hematopoietic stem cell transplantation
Ilya A. Nikitin, Ilya V. Kazantsev, Anastasia Yu. Zinchenko, Inna V. Markova, Elena V. Mozova, Lyudmila S. Zubarovskaya, Boris V. Afanasyev

Factors associated with overall survival after allogeneic and autologous hematopoietic stem cell transplantation in patients with concomitant invasive fungal infection
Marina O. Popova, Natalia I. Zubarovskaya, Vladimir N. Vavilov, Alisa G. Volkova, Sergey N. Shiriaev, Julia V. Borzova, Sofia N. Hostelidi, Nikolay N. Klimko, Boris V. Afanasyev

Empiric trimethoprim/sulfamethoxazole treatment of suspected Pneumocystis jiroveci pneumonia in patients with hematological malignancies
Vsevolod G. Potapenko, Anna V. Klimovich, Irina А. Samorodova, Natalia А. Kotova, Irina V. Ishmatova, Vladimir J. Kubit, Igor А. Lisukov, Nadezda V. Medvedeva

The role of endocrine status in childhood cancer survivors: a quality of life evaluation
Natalia V. Roschina, Svetlana A. Safonova, Eugenia V. Tsyrlina, Ilya V. Kazantsev, Yuri A. Punanov, Lev M. Berstein

Evaluation of significant clinical signs and therapy characteristics in patients with CMV infection after allogeneic stem cell transplantation
Vladimir N. Vavilov, Anna V. Akimova, Svetlana S. Emelyanova, Ildar M. Barkhatov, Ludmila S. Zubarovskaya

An investigation into invasive aspergillosis prophylaxis in children with acute lymphoblastic leukemia receiving polychemotherapy protocols
Vladimir N. Vavilov, Andrey V. Kozlov, Natalya V. Stancheva, Elena V. Semenova, Ludmila S. Zubarovskaya

Evaluation of procalcitonin for diagnostics of septic complications in hematological patients and stem cell transplant recipients
Vladimir N. Vavilov, Mayya A. Toropova, Boris V. Afanasyev

The utility of bronchoalveolar lavage in immunocompromised patients
Alisa G. Volkova, Vadim E. Karev, Maria U. Ibatulina

M. – Donor registry

The first experience of searching within local bone marrow registries and cord blood banks in the Russian Federation for donors for children with hematological and oncological disorders
Anna S. Ivanova, Grigory A. Tsaur, Tatyana A. Suslova, Olga V. Yanina, Andrey N. Тоropovskiy, Olga V. Тyumina, Lyudmila V. Еrochina, Lyudmila N. Bubnova, Yury G. Yoffe, Vera М. Мinina, Lyubov V. Кulagina, Maria V. Yakovleva, Yulia A. Yakovleva, Tatyana O. Riger, Alexander M. Popov, Egor V. Shorikov, Leonid I. Saveliev, Larisa G. Fechina